Zmiany Organizacyjne w Domu Dziecka nr 15

Z dniem 1 marca 2018 r została utworzona samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 81, która zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, w tym Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.