Archiwum

INFORMACJA DOTYCZĄCA ARCHIWUM DOMU DZIECKA IM. KS. BAUDOUINA:

Obecnie dokumentacja archiwalna została uporządkowana, skatalogowana, spakowana i czeka na wywiezienie do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Termin przekazania dokumentacji nie jest jeszcze znany, będzie wyznaczony przez Archiwum Państwowe. Informacja ta zostanie również umieszona na stronie internetowej, a wówczas Archiwum Państwowe będzie władne udostępniać akta do wglądu, gdzie prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące poszukiwań przodków itd.


W związku z powyższym na tym etapie postępowania z dokumentacją archiwalną nie ma możliwości przeszukiwania akt oraz wglądu w akta i ich udostępnianie.
Brak możliwości wglądu w dokumenty wynika z konieczności zachowania ich w stanie nienaruszonym po ostatniej ekspertyzie przeprowadzonej w październiku 2022 r. przez pracowników Archiwum Państwowego w Warszawie.
.

Fundacja Domu Baudouina
Ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
Tel. 022-628-09-60
022-629-80-41 wew. 27

e-mail: fundacja@baudouin.waw.pl

Regon 142350833, NIP 701 023-48-32, KRS 0000353927
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 35 1090 1056 0000 0001 1406 8990