Archiwum

W Archiwum Domu ks. Baudouina znajdują się dokumenty dzieci, które były jego mieszkańcami:

 • księgi rodowodowe od roku 1869,
 • teczki dzieci od lat 30 XX wieku.

Akta są w trakcie porządkowania, niektóre roczniki są niekompletne.

Ponadto w Archiwum przechowywane są dokumenty dzieci ze zlikwidowanego Domu Małego Dziecka w Otwocku (ul. Wronia 7) z lat 1958-1996

Zasady udostępniania dokumentów archiwalnych Domu ks. Baudouina

Dokumenty historyczne Domu eksponowane w muzeum udostępniane są publicznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Dokumenty archiwalne dzieci – wychowanków Domu Baudouina mogą być udostępniane po wcześniejszym umówieniu :

 • byłym wychowankom (jeśli dziecko zostało adoptowane to po osiągnięciu pełnoletności),
 • dzieciom i krewnym wychowanków i innym osobom po okazaniu upoważnienia osoby, której dokumenty dotyczą,
 • dzieciom i potomkom po śmierci wychowanków na podstawie udokumentowanego pokrewieństwa,
 • osobom i instytucjom prowadzącym badania naukowe zgodnie z zasadami etyki i ochroną danych osobowych.

Osoba, której udostępniane są dokumenty archiwalne zobowiązana jest przedstawić dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z wychowankiem, którego dokumenty dotyczą.

W obecności osoby odpowiedzialnej za archiwum udostępniane są:

 • księgi wieczyste,
 • księgi powierzonych dzieci,
 • indywidualna dokumentacja dzieci.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczeń lub kopii mogą otrzymać:

 • zaświadczenia o pobycie,
 • ksero/skan karty księgi rodowodowej/wieczystej,
 • ksero/skan z księgi powierzenia dziecka,
 • ksero/skan fragmentu dokumentacji medycznej mającej znaczenie w określonej przez zainteresowanego sprawie,
 • fotografie mogą być przekazane dorosłym wychowankom lub ich potomkom,
 • nie wykonuje się kopii z teczek socjalnych dzieci.

Osobami upoważnionymi do udostępniania informacji są osoby odpowiedzialne za archiwum Domu.

Przekazanie i udostępnienie dokumentacji odnotowywane jest z podaniem daty i nazwiska osoby otrzymującej informacje.

Fundacja Domu Baudouina
Ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
Tel. 022-628-09-60
022-629-80-41 wew. 27

e-mail: fundacja@baudouin.waw.pl

Regon 142350833, NIP 701 023-48-32, KRS 0000353927
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 35 1090 1056 0000 0001 1406 8990