FUNDACJA DOMU BAUDOUINA jest organizacją pożytku publicznego działająca przy najstarszym domu dziecka w Polsce. Dzieje Domu ks. Baudouina to ważny fragment historii społecznej miasta Warszawy. Od 1736 roku misją tego Domu jest pomoc dzieciom opuszczonym, najmłodszym mieszkańcom stolicy. Od 2012 roku Dom ks. Baudouina jest jedyną w Warszawie i na Mazowszu placówką specjalistyczną przeznaczoną dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Działalność FUNDACJI DOMU BAUDOUINA to programy:

 • WSPIERAMY MAMY – dla młodych mam – podopiecznych opuszczających naszą placówkę ze swymi dziećmi;
 • ZDROWY DUCH – dofinansowanie udziału dzieci w turnusach rehabilitacyjnych;
 • LATO Z PRZYGODĄ – dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży;
 • SPOTKANIA Z KULTURĄ – dofinansowanie udziału w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wycieczkach;
 • DOBRY START – stypendia edukacyjne dla wychowanków.

Aktualnie w Domu ks. Baudouina przebywa 42 dzieci, ale podopiecznymi Fundacji są także osoby, które opuściły już nasz Dom i zaczęły samodzielne życie albo dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Gorąco zachęcamy do współpracy z Fundacją. Wspólnie możemy podarować dzieciom szanse na lepszą przyszłość.

Statut – pobierz

Zapraszamy do przekazania 1,5 %


Szanowni Państwo Przyjaciele i Darczyńcy Fundacji

Zapraszamy do przekazania 1,5% dla Fundacji Domu Baudouina
Fundacja nie mogłaby istnieć i rozwijać się, gdyby nie Wasza życzliwość i hojność.

Zapewniamy, że każda przekazana złotówka zostanie wykorzystana na pomoc tym najbardziej potrzebującym.

W bieżącym roku planujemy kontynuowanie zadań związanych:

 • z rehabilitacją dzieci i pomocą w usamodzielnianiu się realizacja programu zakłada wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla wychowanków wraz z opiekunami;
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy naukowych;
 • Zagospodarowanie teren przy „Bajkowym Dworku” chcemy zorganizować dzieciom „Eko-Ogródek”;
 • Program terapeutyczno- edukacyjny jego celem jest wyrwanie dzieci  sprzed monitorów i szkolnych ławek, mieszkań i zaproszenie ich do teatru, kina oraz zorganizowanie imprez okolicznościowych na terenie Placówki.

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy!
Prezes Fundacji Monika Zawadzka
Członkowie Zarządu Wiktoria Kim-Trocka, Małgorzata Mikulin

Zarząd fundacji

Karolina Zawadzka – PREZES ZARZĄDU
Wiktoria Kim-Trocka – CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Mikulin – CZŁONEK ZARZĄDU

Rada fundacji

Robert Ciszek 
Krzysztof Olaf Urbański 
Zdzisława Hutorowicz
Joanna Barbara Izdebska 

Sposób reprezentacji:

W przypadku jednoosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w imieniu fundacji. w przypadku wieloosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu.

2022 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2022

Sprawozdanie Finansowe za 2022

2021 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2021

Sprawozdanie Finansowe za 2021

2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2020

Sprawozdanie Finansowe za 2020

2019 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2019

Sprawozdanie Finansowe za 2019

2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2018

Sprawozdanie Finansowe za 2018

2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Sprawozdanie Finansowe za 2017

2016 rok

Sprawozdanie Merytoryczne za 2016 r

Sprawozdanie Finansowe za 2016 r

2015 rok

Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

2014 rok

Sprawozdanie finansowe 2014

Cele statutowe Fundacji Domu Baudouina :

 • niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w pieczy zastępczej;
 • świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci
 • organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 • prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Regulamin ochrony danych osobowych w Fundacji Domu Baudouina

Przetwarzanie danych osobowych – wplacam.ngo.pl

Fundacja Domu Baudouina
Ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
Tel. 022-628-09-60
022-629-80-41 wew. 27

e-mail: fundacja@baudouin.waw.pl

Regon 142350833, NIP 701 023-48-32, KRS 0000353927
Nr konta: BZ WBK S.A. 35 1090 1056 0000 0001 1406 8990