Organy

Zarząd fundacji

Kolankiewicz Maria Karolina - PREZES ZARZĄDU
Hutorowicz Zdzisława - WICEPREZES ZARZĄDU
Zawadzka Karolina - CZŁONEK ZARZĄDU

Rada fundacji

Makowska Switłana
Kim Trocka Wiktoria
Ciszek Robert
Urbański Krzysztof Olaf
Robakowska Matylda

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w imieniu fundacji. w przypadku wieloosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu.