Zmiany Organizacyjne w Domu Dziecka nr 15

Z dniem 1 marca 2018 r została utworzona samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 81,

która zapewnia  wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy:

1 Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie;

2 Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie;

3 Domowi Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie;

4 Ośrodkowi Wspomagania Rodziny przy AL.Niepodległości 132/136 m. 46 w Warszawie;

5 Domowi Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie;

6 Domowi Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

U nas dzień jak co dzień

Niby dzień jak co dzień, ale dzięki naszym darczyńcom  mamy wiele wspaniałych zabawek i przytulanek. I zabawa staje się piękniejsza.

Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert,

przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń w Domu Dziecka nr 15:

zapraszamy do złożenia oferty cenowej w terminie i formie określonych w załączniku

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u pani Anny Łodygowskiej, tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia oferty cenowej do 23 stycznia  2018 do godz. 11.00

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami), oraz Zarządzeniem 11/14 Dyrektora Domu Dziecka nr 15  z dnia 05.05.2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30000 Euro.

Zamawiający – Dom Dziecka nr 15 im ks Baudouina zawiadamia o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na malowanie pomieszczeń. Ww. zapytanie udzielono: drogą elektroniczną, wywieszono na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie domu dziecka oraz na stronie  internetowej www.baudouin.waw.pl,

Termin złożenia oferty  23.01.2018 do godz 11,00. Kryterium wyboru ofert była cena.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

A-projekt sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa – wartość netto oferty 15 000 zł

Zapytanie ofertowe na leki

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert,

przedmiotem zamówienia jest terminowa dostawa do siedziby Zamawiającego:

zapraszamy do złożenia oferty cenowej w terminie i formie określonych w załączniku

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u pani Anny Łodygowskiej, tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia oferty cenowej do 18 stycznia  2018 do godz. 11.00

Najkorzystniejszą ofertę złożyła SOLISPHARM sp z o.o., ul. Stefana Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa

ROZSTRZYGNIĘCIE: Zakup i sukcesywna dostawa art. chemicznych i spożywczych

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami), oraz Zarządzeniem 11/14 Dyrektora Domu Dziecka nr 15  z dnia 05.05.2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30000 Euro. 

Zamawiający – Dom Dziecka nr 15 im ks Baudouina zawiadamia o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na terminową dostawę do siedziby Zamawiającego: art, chemicznych, artykułów spożywczych i mleczarskich, wyrobów mięsnych i wędliniarskich,  warzyw, mrożonek , pieczywa.   

Dostawa art. spożywczych i mleczarskich została wybrana firma Mas – Pol sp J. J. Przesmycki L.A.A.J. S.M. , 05-310 Kałuszyn, Milew 28

  1. Dostawa art. chemicznych  

2. Dostawa artykułów żywieniowych 

Zapytanie ofertowe na 2018r

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), zaprasza do składania ofert,

przedmiotem zamówienia jest terminowa dostawa do siedziby Zamawiającego:

zapraszamy do złożenia oferty cenowej w terminie i formie określonych w załączniku

Dodatkowe informacje Wykonawca może uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie, u pani Anny Łodygowskiej, tel.: (22) 629-80-41 wew. 30

Termin złożenia oferty cenowej do 10 stycznia  2018 do godz. 12.00

Marzenia dzieci się spełniają – dzięki takim ludziom jak TY

Drodzy Wolontariusze i Darczyńcy przyjaciele naszego Domu

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam
dużo radości,  spokojnego odpoczynku.

Dziękujemy za Waszą pracę, pomoc i pomysły.
To Wasz codzienny wysiłek pomaga spełniać marzenia dzieci, przemieniać otaczającą rzeczywistość i inspirować innych.

Dzięki  wam każde dziecko było obdarowane uśmiechem, czułością, słodyczą i czymś do zabawy.

Pozdrawiamy!

Boże Narodzenie to jedno z najpiękniejszych świąt

W naszym Domu, każdy oddział przyozdobił swoje sale na  świąteczny czas. 

W salach pojawiły się ozdoby bożonarodzeniowe z rożnych  materiałów i w rożnej wielkości. Obejrzyjcie nasze choinki, szopki. 

Popatrzcie gdzie odpoczywają skrzaty w naszych salach, a może odkryjecie gdzie ukrył się Mikołaj.

Oddział I  i pluszowe przytulanki i skrzaty dla najgrzeczniejszych. Takie niespodzianki lubią i mali, i duzi.

 

 

 

 

 

Oddział II od progu wita nas śniegowy bałwanek czuć atmosferę świąt.

 

 

 

 

 

Oddział III tradycyjna choinka pełna tajemnic i ozdób pamiętających niejedną historie. To właśnie u nas ukrył się Mikołaj.

 

 

 

 

 

Oddział IV tu tradycja miesza się z nowoczesnością, najstarsza grupa szykuje się do świąt w niebanalny stylu. 

 

 

Przetarg na nadzór inwestorski

Szanowni Państwo

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego na

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej 

przy realizacji  „Zabezpieczenie, prace konserwatorskie i remont budynku przy ul. Nowogrodzkiej 77”

zapraszamy do składania ofert

W terminie i formie określonych w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego postępowania  dostępne w załączniku oraz w przetargu na roboty budowlane:

Zaproszenie do składania ofert

umowa – Inspektor nadzoru

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –

Najkorzystniejszą ofertę złożył pan Lech Borkowski

 

Przetarg na roboty budowlane

Szanowni Państwo

Dom Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Zamawiający), ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

„Zabezpieczenie, prace konserwatorskie i remont budynku przy ul. Nowogrodzkiej 77”.

zapraszamy do składania ofert

W terminie i formie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31.10.2017  r na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 609678-N-2017 oraz Biuletynie Zamówień Publicznych, ponadto ogłoszenie ukazało się w dniu 31.10.2017r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego postępowania (ogłoszenie i SIWZ) dostępne w załączniku:

SIWZ

Załącznik nr 6- Umowa

Załącznik do SIWZ, Dom Dziecka – przedmiar, Decyzja konserwatora, 609678_N_2017_ogłoszenie

Dom Dziecka Projekt budowlany zamienny-1

Zmiana treści specyfikacji- nowy załącznik projektu wzoru umowy  SIWZ_TOM_II_UMOWA_09_11_2017

0240_001,  Zmiana SIWZ 09_11_2017 (1)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.11.2017 

Protokół z otwarcia ofert

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zabezpieczenie, prace konserwatorskie i remont budynku przy ul. Nowogrodzkiej 77.

0286_001

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500072811_N_2017