Organy

Zarząd fundacji

Kolankiewicz Maria Karolina PREZES ZARZĄDU
Hutorowicz Zdzisława WICEPREZES ZARZĄDU
Zawadzka Karolina CZŁONEK ZARZĄDU

Rada fundacji

Makowska Switłana
Kim Trocka Wiktoria
Ciszek Robert
Urbański Krzysztof Olaf
Robakowska Matylda

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w imieniu fundacji. w przypadku wieloosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu.