Kontakt

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LV/1375/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 21 września 2017r. Nastąpiła likwidacja z dniem 28 lutego 2018 r samorządowej jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy pn. Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

Z dniem 1 marca 2018 r została utworzona samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 81, która zapewnia  wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną.

Korespondencje proszę kierować na adres: 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1

Ul. Św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa

                                                                                                                  Pozostałe dane pozostają bez zmian

Dom Dziecka nr 15 im. ks. Baudouina
Ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
Tel. 022-628-09-60, 022-629-80-41 fax 23
e-mail: sekretariat.baudouin@zpow.waw.pl