Kontakt

Dom Dziecka nr 15 im. ks. Baudouina
Ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
Tel. 022-628-09-60
022-629-80-41 fax 23
NIP: 526-174-68-99

e-mail: sekretariat@baudouin.waw.pl