O fundacji

FUNDACJA DOMU BAUDOUINA jest organizacją pożytku publicznego działająca przy najstarszym domu dziecka w Polsce. Dzieje Domu ks. Baudouina to ważny fragment historii społecznej miasta Warszawy. Od 1736 roku misją tego Domu jest pomoc dzieciom opuszczonym, najmłodszym mieszkańcom stolicy. Od 2012 roku Dom ks. Baudouina jest jedyną w Warszawie i na Mazowszu placówką specjalistyczną przeznaczoną dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Działalność FUNDACJI DOMU BAUDOUINA to programy:

  • WSPIERAMY MAMY – dla młodych mam – podopiecznych opuszczających naszą placówkę ze swymi dziećmi;
  • ZDROWY DUCH – dofinansowanie udziału dzieci w turnusach rehabilitacyjnych;
  • LATO Z PRZYGODĄ – dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży;
  • SPOTKANIA Z KULTURĄ – dofinansowanie udziału w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wycieczkach;
  • DOBRY START – stypendia edukacyjne dla wychowanków.

Aktualnie w Domu ks. Baudouina przebywa 42 dzieci, ale podopiecznymi Fundacji są także osoby, które opuściły już nasz Dom i zaczęły samodzielne życie albo dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Gorąco zachęcamy do współpracy z Fundacją. Wspólnie możemy podarować dzieciom szanse na lepszą przyszłość.