Zmiany Organizacyjne w Domu Dziecka nr 15

Z dniem 1 marca 2018 r została utworzona samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 81, która zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy:

1.  Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie;

2.  Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie;

3 . Domowi Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie;

4.  Ośrodkowi Wspomagania Rodziny przy AL.Niepodległości 132/136 m. 46 w Warszawie;

5.  Domowi Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie;

6.  Domowi Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.