Archiwum

DSC02019W Archiwum Domu ks. Baudouina znajdują się dokumenty dzieci, które były jego mieszkańcami:

– księgi rodowodowe od roku 1869,
– teczki dzieci od lat 30 XX wieku.

Akta są w trakcie porządkowania, niektóre roczniki są niekompletne.
Ponadto w Archiwum przechowywane są dokumenty dzieci ze zlikwidowanego Domu Małego Dziecka w Otwocku (ul. Wronia 7) z lat 1958-1996

 

Zasady udostępniania dokumentów archiwalnych Domu ks. Baudouina

Dokumenty historyczne Domu eksponowane w muzeum udostępniane są publicznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Dokumenty archiwalne dzieci – wychowanków Domu Baudouina mogą być udostępniane po wcześniejszym umówieniu :

– byłym wychowankom (jeśli dziecko zostało adoptowane to po osiągnięciu pełnoletności),
– dzieciom i krewnym wychowanków i innym osobom po okazaniu upoważnienia osoby, której dokumenty dotyczą,
– dzieciom i potomkom po śmierci wychowanków na podstawie udokumentowanego pokrewieństwa,
– osobom i instytucjom prowadzącym badania naukowe zgodnie z zasadami etyki i ochroną danych osobowych.

Osoba, której udostępniane są dokumenty archiwalne zobowiązana jest przedstawić dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z wychowankiem, którego dokumenty dotyczą.

W obecności osoby odpowiedzialnej za archiwum udostępniane są:

– księgi wieczyste,
– księgi powierzonych dzieci,
– indywidualna dokumentacja dzieci.

DSC02018Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczeń lub kopii mogą otrzymać:

– zaświadczenia o pobycie,
– ksero/skan karty księgi rodowodowej/wieczystej,
– ksero/skan z księgi powierzenia dziecka,
– ksero/skan fragmentu dokumentacji medycznej mającej znaczenie w określonej przez zainteresowanego sprawie,
– fotografie mogą być przekazane dorosłym wychowankom lub ich potomkom,
– nie wykonuje się kopii z teczek socjalnych dzieci.

Osobami upoważnionymi do udostępniania informacji są osoby odpowiedzialne za archiwum Domu.

Przekazanie i udostępnienie dokumentacji odnotowywane jest z podaniem daty i nazwiska osoby otrzymującej informacje