ROZSTRZYGNIĘCIE: Zakup i sukcesywna dostawa art. chemicznych i spożywczych

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami), oraz Zarządzeniem 11/14 Dyrektora Domu Dziecka nr 15  z dnia 05.05.2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30000 Euro. 

Zamawiający – Dom Dziecka nr 15 im ks Baudouina zawiadamia o wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na terminową dostawę do siedziby Zamawiającego: art, chemicznych, artykułów spożywczych i mleczarskich, wyrobów mięsnych i wędliniarskich,  warzyw, mrożonek , pieczywa.   

Dostawa art. spożywczych i mleczarskich została wybrana firma Mas – Pol sp J. J. Przesmycki L.A.A.J. S.M. , 05-310 Kałuszyn, Milew 28

  1. Dostawa art. chemicznych  

2. Dostawa artykułów żywieniowych